“Üniversite de 12 Yıldır Atamalar Sınavsız...

“Üniversite de 12 Yıldır Atamalar Sınavsız Yapılmış”

SAYIŞTAY, Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili raporunu açıkladı. Kamu Kurumlarının harcamalarını denetleyen en büyük kurum olan Sayıştay’ın raporunda ilginç tespitler yer alıyor.

“Üniversite de 12 Yıldır Atamalar Sınavsız Yapılmış”

SAYIŞTAY, Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili raporunu açıkladı. Kamu Kurumlarının harcamalarını denetleyen en büyük kurum olan Sayıştay’ın raporunda ilginç tespitler yer alıyor.

“Üniversite de 12 Yıldır Atamalar Sınavsız Yapılmış”
29 Eylül 2022 - 19:10

Rapordaki en önemli tespitlerden birisi üniversitedeki atamalarda liyakat şartı aranmaksızın, sınavsız atamaların gerçekleştirilmesi. Bu konu ile ilgili raporda şu görüşlere yer veriliyor:
“Üniversitenin şube müdürlüğü kadrolarına fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği
görevlerinde bulunanlar arasından mevzuatta belirlenen şartlar dikkate alınmadan sınavsız
atamalar gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 657 sayılı Kanun'un yukarıda değinilen 3'üncü maddesinde de ifade edildiği üzere, devlet memurlarının sınıfları içerisinde ilerlemeleri ve yükselebilmeleri hususlarında eşit imkânlara sahip olması ve bu konudaki haklarının garanti altına alınmış olması gerekmektedir. Ancak, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, asıl olan memurun eşitlik ve liyakat esasları doğrultusunda objektif kriterler dâhilinde görevinde yükselebilmesidir. Ancak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesince, kurulmuş olduğu 2010 yılından bu tarafa hiç müdürlük sınavı açılmamış, müdürlük kadrolarına şube müdürlüğünden daha üst/eşit görev olarak kabul edilen fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği görevlerinde bulunanlar atanmıştır. Bu şekilde şube müdürlüğüne atananların tamamı önce yukarıda değinilen ve üst/ eşit görev niteliğinde bulunan kadrolara atanmış ve akabinde de kısa süre sonra şube müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, kısa süreli atamalarla üst görevlere getirilen kişiler, Yönetmelik'in söz konusu istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına getirilmiş, mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir.”
 
Raporda, pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin yanlış olduğu vurgulanarak açık ihale yoluyla mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Söz konusu bölümde şu ifadelere yer verilmiştir: “ Üniversite mülkiyetindeki arazi üzerine kız yurdu ve kafeterya yapılması maksadıyla irtifak hakkı verilen taşınmazların 2886 sayılı Kanun’un 51/g bendine göre ihale edildiği anlaşılmıştır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle, Üniversitenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesine göre ihale edilmesi mümkün olmayıp, kapalı veya açık ihale yönteminin kullanılması gerekmektedir.”
 
Rapordaki başka bir bulgu ise; “Üniversite tarafından doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların bazılarında Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıt zorunluluğunun yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, Üniversitenin bazı birimlerince doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda yukarıda yer verilen Tebliğ hükmüne riayet edilmediği ve söz konusu alımların EKAP üzerinden kayıt altına alınmadığı görülmüş olup birimlerin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği alımların “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinden kayıt altına alınması gerekmektedir.”
 
Rapora göre üniversite yönetimi, yapılan ihaleleri EKAP’a bildirmediği gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, doğrudan temin yöntemiyle parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda yasaklılık kontrolünü yapmamıştır.  Raporda bu durum da “Yukarıda yer verilen Tebliğ hükmü gereğince, İdarece parasal limit dahilinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda; alım yapılacak gerçek veya tüzel kişilerin yasaklılık kararlarının olup olmadığının teyit edilmesi, yasaklılık halinde ise bu kişilerden alım yapılmaması gerekmektedir.” Diye vurgulanmıştır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Balçova’ya ODTÜ’lü başkan adayı
Balçova’ya ODTÜ’lü başkan adayı
Menemen'de bu kış kimse üşümeyecek
Menemen'de bu kış kimse üşümeyecek