“ Bayraklı Belediye’sine Konan Haciz...

“ Bayraklı Belediye’sine Konan Haciz Yüzünden Vatandaşlar Mağdur”

Bayraklı Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Her zamanki gibi gergin bir ortamda gerçekleştirilen meclis toplantısına Belediye Meclis Üyesi Aynur Çetin’in konuşması damga vurdu. Aynur Çetin’in Bayraklı Belediyesi’ne konulan hacze zamanında çözüm bulunamadığı için 13 milyon liralık borcun 20 milyona çıktığını ve belediyenin zarara uğratıldığını bunun yanında vatandaşlarının mağduriyetinin sürdüğünü söylemesi dikkat çekti.

“ Bayraklı Belediye’sine Konan Haciz Yüzünden Vatandaşlar Mağdur”

Bayraklı Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Her zamanki gibi gergin bir ortamda gerçekleştirilen meclis toplantısına Belediye Meclis Üyesi Aynur Çetin’in konuşması damga vurdu. Aynur Çetin’in Bayraklı Belediyesi’ne konulan hacze zamanında çözüm bulunamadığı için 13 milyon liralık borcun 20 milyona çıktığını ve belediyenin zarara uğratıldığını bunun yanında vatandaşlarının mağduriyetinin sürdüğünü söylemesi dikkat çekti.

“ Bayraklı Belediye’sine Konan Haciz Yüzünden Vatandaşlar Mağdur”
01 Ekim 2018 - 22:18

Bayraklı Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Her zamanki gibi gergin bir ortamda gerçekleştirilen meclis toplantısına Belediye Meclis Üyesi Aynur Çetin’in konuşması damga vurdu. Aynur Çetin’in Bayraklı Belediyesi’ne konulan hacze zamanında çözüm bulunamadığı için 13 milyon liralık borcun 20 milyona çıktığını ve belediyenin zarara uğratıldığını bunun yanında vatandaşlarının mağduriyetinin sürdüğünü söylemesi dikkat çekti.

Aynur Çetin Bayraklı Belediyesi’nin borcunun çığ gibi büyüdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Bayraklı Belediyesi, Taşınmaz Mallarının Üzerindeki Haciz Garabetinden Hala Kurtulabilmiş Değil

Konya merkezli Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Aş nin kamulaştırmasız el atma nedeniyle açtığı davada İzmir 2.İdare Mahkemesi, 2015 yılında Bayraklı Belediyesini 10.362.00- TL  bedelli tazminatı ödemeye hükmetti. Bu bedeli ödeyemeyen Bayraklı Belediyesinin tüm taşınmaz mallarına 2015 yılı Ağustos ayında, Konya 5.İcra Dairesinin 2015/4899 Esas sayılı dosyasından haciz konuldu. Haciz tarihinde borç miktarı, 13.713.000-TL ye kadar çıktı.

Bayraklı Belediyesi Başkan ve Bürokratları Kanunun Belediyeye Tanıdığı Uzlaşma Yolları ile Bugüne Kadar Maalesef Çözüm Üretemedi

Bayraklı Belediyesi, gerek dava devam ederken ve gerekse tazminat kararı çıktığında, 6111 sayılı yasa ve  6745 sayılı yasa ile Kamulaştırma Kanununa eklenen ek ve geçici maddeler kapsamında uzlaşma yoluyla çözüme gidebilecek iken, bu yöntemi sonuç odaklı olarak işletemedi. İzmir 2.İdare Mahkemesinin tazminat kararını, tazminat yükümlüsünün İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu iddiasıyla temyiz eden Bayraklı Belediyesi, Danıştay 6.Dairesinin olaya uygulanan kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptali nedeniyle vermiş olduğu bozma kararlarına istinaden, dosyanın yeniden İzmir 2.İdare Mahkemesine gönderilerek yargılamanın devamını ve neticesini beklemektedir. Bu arada satış avansları dahi alacaklı tarafından icra dosyasına yatırılmış olan taşınmazların üzerindeki hacizler de devam etmektedir.

İzmir 2.İdare Mahkemesinin Bayraklı Belediyesi aleyhine tazminat kararı verdiği 2015 yılında 10.362.000-TL sı, kararın icraya konulduğu 2015 Ağustos ayında, 13.713.000-TL sı olan tazminat borcu, ödenmediği ve uzlaşma yolları da etkili kullanılamadığı için bugün itibarıyla 20.000.000-TL ya ulaşmıştır. Danıştay 6.Dairesinin bozma kararından sonra yapılacak olan yargılama ile verilecek karar ve sonraki süreçte mevcut bulunan temyiz yasal süreçlerinin uzun olacağı muhtemeldir. Zira hukuki tabloya bakıldığında dava başlangıç noktasına geri dönmüştür. Bundan sonra işleyecek zaman dilimine bakılırsa, 2 yıl sonra 30.000.000-TL sını bulacaktır.

Mahkeme İlamıyla Doğan Borcunu Ödeyemeyen Bayraklı Belediyesinin, Taşınmaz Mallarına Konulan Haciz Sebebiyle Vatandaş Perişan

Bayraklı Belediyesinin hacizli taşınmazlarının büyük bölümü, ya vatandaşın da hissesinin bulunduğu müşterek taşınmaz, ya da 2981 sayılı İmar Affı Yasasından yararlanmış olup da henüz tapusunu belediyeden tapusunu alamamış olan kişilerin evlerinin bulunduğu arsa vasıflı taşınmazlar. Tam 3 yıldan beri süregelen hacizler nedeniyle vatandaş perişan…

ŞİMDİ SAYIN KARABAĞ’DAN ŞU SORULARA CEVAP BEKLİYORUZ:

*Koyuncu AŞ nin tapulu arsasına yapılan el atma eyleminin, Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu olduğundan bahisle tazminat kararını temyiz eden ve bugüne kadar sadece Danıştay kararlarını bekleyerek hacizlerin kaldırılmasını sağlayamayan Bayraklı Belediyesi, NEDEN Anayasa Mahkemesinin İptal kararları öncesi lehine mevcut olan kanun hükümlerini kullanma ve sorunu çözme yoluna gitmemiştir?

*NEDEN alacaklı arsa sahipleri ile uzlaşma yolları etkili biçimde kullanılmamıştır?

*Alacaklı arsa sahibi ile uzlaşmaya yönelik olarak, Bayraklı Belediye Başkanı sıfatınızla HİÇ görüşme yaptınız mı? Uzlaşma masasına oturdunuz mu? Yapmadıysanız NEDEN?

*5393 sayılı Belediye Kanununun madde 15/son fıkra hükmü gereğince, borç miktarına yetecek kadar mal veya hakkı nitelik ve değeriyle birlikte icra dairesine 10 gün içinde bildirmesi ve böylelikle tüm taşınmaz mallarının haczi akıbetinden kurtulması gerekirken NEDEN  kanunen tanınan bu haktan yararlanılamamıştır?

*Alacaklının belediyenin tüm taşınmaz mallarına haciz koymasına mani olamayıp, taşkın haciz itirazı üzerine Konya 4.İcra Mahkemesinde açılan davada, borcu karşılamak ve hacze konu olmak üzere dava dosyasına liste halinde sunulan taşınmazlar içinde, belediyenin 1500’e yakın taşınmazı arasından sadece belediyeye ait ve ihtilafsız olan taşınmazlar değil de, NEDEN imar aflı gecekondu hak sahiplerinin taşınmazları ve vatandaş ile hisseli taşınmazlar mevcuttur? Sosyal Belediyecilik yaptığınız iddianız ile bu durumu NASIL izah edeceksiniz?

*İmar aflı gecekondu hak sahiplerinin ve hissedarların bulunduğu çok sayıdaki taşınmazdan BİR KISMINI seçip üzerinden haczi kaldırtmak, bir kısmı üzerinde haczin devamı için o dosyaya sunarken vatandaşın veya arsanın HANGİ kriterlerini dikkate alıp, hacze konu olacak taşınmaz listesi hazırlanmıştır? O listeyi kim veya hangi bürokratlar hazırlamıştır?

*O tarihte Emlak İstimlak Müdürü olan Sayın Ahmet Kaçmaz’ın görev değişikliği BU NEDENLE Mİ olmuştur?

*Halen hacizli olan taşınmazlardan hisseli olanların hisse satış talepleri, imar affından yararlanan gecekondu hak sahiplerinin satış talepleri karşısında NE yapılmakta, vatandaşa HANGİ cevaplar verilmektedir?

*Meclis ve encümenden satış kararı çıkmış olup da, Belediyeye hisse veya imar aflı gecekondu arsasının bedelini ödeyen vatandaşın tapu satışını NASIL gerçekleştirmektesiniz? Tapu kaydında haciz bulunan taşınmazı, üzerindeki borç yüküyle mi devretmektesiniz?

*Hacizli taşınmazın tapusunu, haciz nedeniyle devredemediğiniz veya devredemeyeceğiniz hissedarın veya gecekondu hak sahibinin yapı ruhsatı taleplerini, vatandaşa HANGİ CEVABI vererek geri çevirmektesiniz?

*Üzerinde haciz varken satışına karar verilen ve ancak haciz nedeniyle tapusunu devralamayan KAÇ TANE hissedar ve gecekondu hak sahibi var?

*Üzerinde haciz varken satışına karar verilen ve ancak haciz nedeniyle tapusunu devredemediğiniz arsalar için HİÇ yapı ruhsatı verdiniz mi?

Mahkemenin tazminat kararını verdiği 2015 yılında 10.362.000-TL sını ödeyemeyen, ilk haciz konulduğu tarih olan Ağustos ayında faiz ve masrafları ile birlikte 13.713.000-TL lık haciz bedelini ödeyemeyen, aradan geçen 3 yılın sonunda, faizlerle birlikte bugün mevcut 20.000.000-TL sını ödeyemeyen Bayraklı Belediyesinin bu borcu, işleyen yargısal süreçteki hukuki ve yönetsel başarısızlık sonucunda gün be gün artmaktadır. Bize göre borç ödenmediği için geçmişte işlemiş ve işleyecek olan faiz kamu zararıdır ve vatandaşın sırtına kambur olarak yüklenmektedir.

Bu soruların cevaplarını arayan mağdur vatandaşın mağduriyetine  cevap vermesi ve derhal çözüm üretmesi gereken Belediye Başkanı Sayın Hasan Karabağ, meclis toplantılarına dahi katılmaktan imtina etmektedir.”

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Meral, kayaoğlu,
    9 ay önce
    ALLAH HIM BENİDE,, EVİDE, HASARLI, ELETİRİ, SU, KESTİLER, KİRA, ÇİKTİM, EMEKLİYİZ, HAÇİZİ, BİZ, YAPMADİK, BUNU, HAKIMIZI HELAL ETMİYORUM, ÇOK ZOR, ĞÜNLER, YAŞIYOM,, BELEDİYE, SUCU, BİZE, NİYE, TABU, VER, MİYOR, EV, YAPAMIYOZ,, ALLAH HIM YARDIM ET SİN,
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
CHP Efes Selçuk Kadın Kollarında Köklü Değişim
CHP Efes Selçuk Kadın Kollarında Köklü Değişim
Bornova Belediyesi’nden vergi ödeme kolaylığı
Bornova Belediyesi’nden vergi ödeme kolaylığı