İntegral; İzmir’de O Sorulara Yanıt Aradı!

İntegral; İzmir’de O Sorulara Yanıt Aradı!

İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi; İzmir’in siyasi gündemine ilişkin o sorulara yanıt aradı. İzmirliler ne kadar mutlu? İBB Başkanı Soyer, yeterince tanınıyor mu? İzmirliler Başkan Soyer’den umutlu mu? AK Parti hükümeti İzmir’i cezalandırıyor mu? İşsizlik ve sosyal yardımlarda son durum ne? İzmir, haberleri hangi TV’den izliyor? Kentte hangi siyasi görüşler daha baskın? sorularına İzmirlilerin verdiği yanıtlar çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

İntegral; İzmir’de O Sorulara Yanıt Aradı!

İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi; İzmir’in siyasi gündemine ilişkin o sorulara yanıt aradı. İzmirliler ne kadar mutlu? İBB Başkanı Soyer, yeterince tanınıyor mu? İzmirliler Başkan Soyer’den umutlu mu? AK Parti hükümeti İzmir’i cezalandırıyor mu? İşsizlik ve sosyal yardımlarda son durum ne? İzmir, haberleri hangi TV’den izliyor? Kentte hangi siyasi görüşler daha baskın? sorularına İzmirlilerin verdiği yanıtlar çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

İntegral; İzmir’de O Sorulara Yanıt Aradı!
13 Ocak 2022 - 23:44


İzmir merkezli araştırma şirketi İntegral; küresel salgın ve sosyo- ekonomik koşulların ağırlaştığı ortamda kentin mutluluk durumunu da içeren bir dizi soruya yanıt aradı.  İzmir’in merkez 11 ilçesinde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında 4098 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma, İzmirlilerin hem hayatlarından hem de kente yaşamaktan duydukları memnuniyeti de ortaya çıkardı.

 

İntegral’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

 

İZMİRLİLER İZMİR’DE YAŞAMAKTAN MEMNUN

Pandemi ve ekonomik kriz gibi olumsuz koşullara rağmen İzmirlilerin İzmir’de yaşamaktan duydukları memnuniyet 5 üzerinden 4,02 ortalamayla saptanmıştır. Katılımcıların %78’i bu soruya ‘çok memnunum ve memnunum’ derken kısmen cevabıyla birlikte memnuniyet oranı %88’i bulmuştur. Memnuniyetsizlerin oranı ise %11,8’de kalmıştır. 


Memnuniyet ortalamasının Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Bornova ilçelerinde yüksek ölçüldüğü aynı şekilde 65 yaş üstü katılımcıların, üniversite ve üstü mezunların da daha yüksek bir memnuniyete sahip oldukları saptanmıştır. Cinsiyet bazında önemli bir farklılık bulunmamış olsa da siyasi tercihler üzerinden ciddi bir farklılığın olduğu yapılan analizlerle anlaşılmıştır.

 

31 Mart AK Parti seçmeni İzmir’de yaşamaktan memnuniyeti (%40,3 memnun %30,6 çok memnun) toplamda %70,9 oranında ifade ederken CHP seçmeni için bu oran (%34,7 memnun, %50,4 çok memnun) olmak üzere %85,1 oranında gelmiştir. CHP’liler içinde memnuniyetsizlerin oranı %7’de kalmıştır.

 

 

 

 

 

KENDİ HAYATINDAN MEMNUNİYET DÜŞÜYOR

İzmir’de yaşamaya dair %78’i geçen oranda memnuniyet ifade eden katılımcılar “kendi hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusunda %48,3’te kalmışlardır. Siyasi tercihler üzerinden bakıldığında Cumhur İttifakı seçmenlerinin muhalefet partilerini tercih edenlere göre daha yüksek bir memnuniyet ifade ettiği görülmüştür.

 

 

 

 

BAŞKAN TUNÇ SOYER’İ 10 KİŞİDEN 8’İ TANIYOR

Katılımcılara “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tanıyor musunuz, adı nedir?” şeklinde bir soru yöneltildiğinde %64,8’i Tunç Soyer’in adını doğru ifade etmiş, %17,3 İBB Başkanını tanıdığını ancak adının o anda aklına gelmediğini, %17,6 ise İBB Başkanı’nın kim olduğunu bilmediğini söylemiştir. Tanıyorum fakat adını hatırlamadım diyenlerle birlikte İBB Başkanı Soyer’in tanınma oranı %82,1 oranında saptanmıştır.

 

SOYER’i EN ÇOK TANIYAN İYİ PARTİLİLER…

Başkan Soyer’in tanınırlığı ilçeler bazında Karşıyaka, Balçova ve Güzelbahçe’de yüksek ölçülürken, yüksek bilinirlik oranlarının daha çok erkek, 18-44 yaş arası, üniversite ve üstü eğitim durumuna sahip katılımcılardan gelmiştir. En yüksek en yüksek bilinme %73,4 ile İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyen katılımcılardan gelmiştir.


 

 

 

 

OLUMLU YÖNDE DEĞİŞİM BEKLENTİSİ YÜKSEK

İBB Başkanı Tunç Soyer’in kalan görev süresinde İzmir’i olumlu yönde değiştireceğine dair beklenti sorgulandığında katılımcıların %63,7’inde az ya da çok bir beklentinin olduğu görülmüştür. Buna göre katılımcıların %41,4’ü ‘olumlu değişime inanıyorum ve kesinlikle inanıyorum’ derken %22,3’ü ‘biraz inanıyorum’ ifadesini kullanmıştır. İzmir’in Soyer döneminde olumlu yönde değişeceği algısının en yüksek Narlıdere ve Karşıyaka ilçelerinden ve kadın katılımcılardan geldiği görülmüştür.

 

 

 

SURİYELİ SIĞINMACILAR ÖNEMLİ BİR SORUN

Suriyeli sığınmacılar konusunun İzmir’de ne derece önemli bir sorun olarak görüldüğüne dair iki farklı soru yöneltildiğinde görülmüştür ki; ‘kısmen’ diyen %5,7 ile birlikte katılımcıların %85,9’u için Suriyeli sığınmacılar sorun olarak tanımlanmaktadır. Yine katılımcıların %87’si Suriyeliler meselesinin kendi gündelik yaşantılarını az ya da çok etkilediğini ifade etmiştir.

 

 

 

 

‘CEZA ALGISI” HALEN YAŞIYOR…

Katılımcılara İzmir siyasetinde yıllardır tartışılan ‘Merkezi hükümet İzmir’i cezalandırıyor, yeterince yatırım yapmıyor’ şeklindeki algının ne derece geçerli olduğuna dair soruda; kentin %61,2’sinin bu düşünceye katıldığı sonucuna varılmıştır.  Kısmen diyenlerle birlikte bu algıya az ya da çok sahip olanların oranı %73,6’ya yükselmektedir.

 

 

 

 


İŞSİZLİK, RESMİ RAKAMIN ÜÇ KATINA ULAŞTI

Kentin işsizlik haritasını çıkarmak için yöneltilen soruda katılımcıların %32,8’inin hanesinde işsiz olan ve iş arayan en az bir bireyin olduğu sonucuna varılmıştır.

 

En yüksek oranda evet cevabı Buca, Bayraklı ve Konak ilçelerinden, ağırlıklı kadınlardan, 18-24 yaş arasından,  ilkokul ve altı eğitim seviyesine sahip katılımcılardan gelmiştir. “İşsizliğin” tüm siyasi parti seçmenleri nezdinde önemli bir sorun olduğu görülürken, en yüksek oranda “evet” cevabı %44 ile bu pazar genel seçim olsa oy tercihi HDP olacak olan seçmenlerden gelmiş, 31 Mart seçim tercihi CHP ve AK Parti olan seçmenlerin de işsizlik düzeyinin %32-33 aralığında olduğu saptanmıştır.

 

 

 

 

 

SOSYAL YARDIMLARDA BELEDİYELER ÖNDE

Pandemi koşullarında artan sosyal yardım ihtiyacına dönük sorularda katılımcıların %17’si yardım en az bir kurumdan sosyal yardım aldığını ifade ederken ‘Bu yardımları hangi kurum ya da kuruluştan aldınız?’ şeklindeki soruda yerel yönetimler İBB ve ilçe belediyeler yanıtları %60’a dayanmıştır. Tek başına İBB seçeneğinin hükümet seçeneğini az da olsa geçtiği görülmüştür.

 

 

 

FOX TV AÇIK ARA…

Katılımcılara gündemi daha çok nereden takip ettikleri ve haberleri daha çok hangi TV kanalından izlediği sorulduğunda; TV seçeneğinin halen %49 gibi yüksek bir değerde olduğu ancak %41’e yakın bir kesimin ise “sosyal medya” cevabı verildiği görülmüştür. Yine tüm katılımcılara haberler için hangi TV kanalını tercih ettikleri sorulduğunda %35 ile Fox TV’nin en yakın takipçisinin yaklaşık 4 katı önde olduğu saptanmıştır.

 

 

 

KADINLAR DAHA ATATÜRÇÜ, ERKEKLER DAHA MİLLİYETÇİ

Siyasi görüş olarak sayılanlardan hangisiyle kendisini daha çok tanımlıyorsunuz sorusunda ilk sırada %34,4 ile Atatürkçülük gelirken Milliyetçi ifadesi ikinci sırada yer almaktadır. Dindar, Muhafazakâr, İslamcı gibi seçeneklerin toplam oranı %9,1’de kalırken %5,2 “siyasi görüşüm yok” yanıtını vermiştir. 

 

Atatürkçü yanıtı, kadınlarda %39’u geçerken, erkeklerde %29,2’de kalmıştır. Milliyetçi cevabı ise kadınlarda %17 iken, erkeklerde %25,3’ü bulmuştur. Dindar cevabının da kadınlarda %7, erkeklerde %3 olduğu saptanmıştır.

 

 

 

YALDIZ: ARAŞTIRMA METROPOL ALANDA YAPILDI

İntegral Araştırma Genel Koordinatörü Ümit Yaldız, çalışmalarının İzmir’in nüfus ve seçmen yapısının 3’te 2’sini barındıran 11 merkez ilçesinde, TÜİK seçmen verileri üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Yaldız araştırmaya dair açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Pandemi, ekonomik ve siyasi koşullardan kaynaklanan sorunların ağırlaştığı bir ortamda yerel yönetim kaynaklı sorunların da en yoğun yaşandığı İzmir’in merkezinin görüşünü yansıtan bu veriler, 30 ilçe ölçeğinde değerlendirildiğinde az da olsa değişecektir.  İzmir’de periyodik araştırmalar yapan bir şirket olarak turizm ve tarım tabanlı dış ilçelerin genel ortalamasında Cumhur İttifakı’nın, dolayısıyla da hükümetin gücünün nispeten fazla olduğunu biliyoruz. Ancak İBB’nin ve Başkan Soyer’in de pozisyonu bu ilçelerde güçleniyor.  Soyer’in kırsal kalkınmaya destek ve altyapıya dair yaptıkları bu ilçelerde yüksek bir beğeni topluyor. Merkezde de başta raylı sistem yatırımları olmak üzere sosyal belediyecilik alanında İBB’nin başarı algısı yükseliyor. Sorunlar, başta trafik, altyapı olmak üzere, tabi ki var. Ancak araştırmada Başkan Tunç Soyer adına en olumlu sonuç %63’ü bulan ‘görev süresinde kenti olumlu anlamda değiştirebilir’ algısıdır.  Bu sonuç, İzmir’in Soyer’den umutlu olduğunu ortaya koyuyor.”

 

Hükümet kanadının yıllardır var olan ‘AK Parti İzmir’i cezalandırıyor’ algısını yıkamadığının da araştırmada ortaya çıkan önemli bir detay olduğunu ifade eden Yaldız, İzmir’in halen ‘cezalandırılıyoruz’ algısına güçlü şekilde sahip çıktığını söyledi.  


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
CHP Menemen İlçe Başkanlığı Dayanışma Gecesi
CHP Menemen İlçe Başkanlığı Dayanışma Gecesi
Büyükşehir üreticinin yanında
Büyükşehir üreticinin yanında